Co je to INCOTERMS?

Incoterms jsou mezinárodní obchodní podmínky platné pro přepravu zboží, které upravují platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím, používají se v mezinárodní kupních smlouvách.

Skupina E (Departure)

zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá. EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo)

Skupina F (main carriage not paid by seller)

prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující. FCA (Free carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo). FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění). FOB (Free on board) – vyplaceně na loď (ujednaný přístav nalodění.

Skupina C (Main carriage paid by seller)

hlavní přepravné placeno prodávajícím. CFR (Cost and freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení). CIF (Cost, insurace and freight) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení). CPT (Carriage paid to) – přeprava placena do (ujednané místo určení). CIP (Carriage and insurance paid to) – přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení)

Skupina D (Arrival)

prodávající nese veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží. DAP (Delivered at place) – doručeno na místo. DAP (Delivered at terminal) – doručeno na terminál. DDP (Delivered duty paid) – s dodáním clo placeno.